Η Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή ( ΑΣΥΕ) είναι το ανώτερο υγειονομικό γνωμοδοτικό συμβούλιο του Στρατού Ξηράς. Κύριο έργο της είναι η πιστοποίηση της σωματικής ικανότητας του στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και των υποψηφίων των Παραγωγικών σχολών.

        Επιπλέον η ΑΣΥΕ:

                     1. Γνωματεύει για την υγειονομική κατάσταση ιδιωτών που παραπέπονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

                     2. Υποστηρίζει γραμματειακά και τηρεί τα αρχεία της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού (ΑΥΕΣ).

        Η ΑΣΥΕ υπάγεται υπό τον Υ/ΓΕΣ και διευθύνεται από Ταξίαρχο (ΥΙ).