Συχνές ερωτήσεις

Για να κλείσετε ηλεκτρονικά το ραντεβού σας θα πάτε στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας της ΑΣΥΕ "Ηλεκτρονικά ραντεβού". Εκεί θα πρέπει να εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία:

α) Τον ΑΜΚΑ σας

β) Τον Αριθμό Πρωτοκόλλου του ειδοποιητηρίου που λάβατε από το δημόσιο φορέα. Θα πρέπει να εισάγετε μόνο το πρώτο μέρος (μέχρι την πρώτη κάθετο) που αναγράφεται στην ειδοποίηση την οποία παραλάβατε από την Υπηρεσεία του Δημόσιου Φορέα, π.χ. 12345/xxxx/... .

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υπάλληλος πρέπει να ζητήσει με αίτησή του/της  προς την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ.Κράτους την παραπομπή του/της στην ΑΣΥΕ προκειμένου να γνωματεύσει για το είδος της πάθησης και το ποσοστό ανικανότητας.

Για διευκόλυνση της Επιτροπής κρίνεται σκόπιμο να συνοδεύεται η αίτηση από κάποια ιατρική γνωμάτευση (νοσοκομείου ή Υγειονομικής Επιτροπής ή του ΚΕΠΑ) για το είδος της πάθησης.

Η αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων εκδίδει ένα παραπεμπτικό έγγραφο το οποίο ταυτόχρονα κοινοποιεί και στον/στην ενδιαφερόμενο/η υπάλληλο.

Οταν ο/η ενδιαφερόμενος/η το λάβει επικοινωνεί με την ΑΣΥΕ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σ’ αυτό, για να καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος εξέτασής του/της.

Η γνωμάτευση που εκδίδεται από την ΑΣΥΕ αποστέλλεται στην Διεύθυνση Συντάξεων που έκανε την παραπομπή, η οποία με την σειρά της την κοινοποιεί στον/στην ενδιαφερόμενο/η.

Πριν την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας είναι φρόνιμο να μην έχει ο/η υπάλληλος κινήσει την διαδικασία αποχώρησής του/της από την υπηρεσία.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η εκτός των δικαιολογητικών που αφορούν την ασθένειά του, θα πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς του και πρωτότυπη πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση που να αναγράφεται αναλυτικά η πάθησή του και ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί.