Για να κλείσετε ηλεκτρονικά το ραντεβού σας θα πάτε στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας της ΑΣΥΕ "Ηλεκτρονικά ραντεβού". Εκεί θα πρέπει να εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία:

α) Τον ΑΜΚΑ σας

β) Τον Αριθμό Πρωτοκόλλου του ειδοποιητηρίου που λάβατε από το δημόσιο φορέα. Θα πρέπει να εισάγετε μόνο το πρώτο μέρος (μέχρι την πρώτη κάθετο) που αναγράφεται στην ειδοποίηση την οποία παραλάβατε από την Υπηρεσεία του Δημόσιου Φορέα, π.χ. 12345/xxxx/... .