ΜΕΛΗ ΛΑΕΔ: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ ΛΑΕΔ: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Μέλη ΛΑΕΔ


Μέλη της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούν:
(α) Όλοι οι εν ενεργεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 
(β) Όλοι οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων εφόσον διαθέτουν δελτίο ταυτότητας της αντίστοιχης Ένωσης Αποστράτων. 
(γ) Οι συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς, σύζυγοι, τέκνα) όσων αντιστοιχούν στις κατηγορίες (α) και (β). 
Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί εισέρχονται ελεύθερα στη Λέσχη με στρατιωτική περιβολή και κατόπιν επίδειξης της στρατιωτικής τους ταυτότητας όταν προσέρχονται με πολιτική περιβολή. Οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί οφείλουν να επιδεικνύουν το δελτίο ταυτότητας της Ένωσης Αποστράτων. 


Οι συγγενείς πρώτου βαθμού των παραπάνω εισέρχονται ελεύθερα εφόσον συνοδεύουν τον Αξιωματικό-Μέλος. Σε κάθε άλλη περίπτωση οφείλουν να επιδεικνύουν το Δελτίο Εισόδου για τη ΛΑΕΔ. Κάθε κάτοχος Δελτίου Εισόδου μπορεί να φέρει μαζί του έως τέσσερις (4) προσκεκλημένους. 


Προσοχή: η είσοδος στη ΛΑΕΔ επιτρέπεται αποκλειστικά σε κατόχους Δελτίων Εισόδου της ΛΑΕΔ και όχι σε κατόχους Δελτίων Εισόδου σε άλλες Λέσχες ή Στρατιωτικά Καταστήματα της χώρας.
Δελτία Εισόδου στη ΛΑΕΔ, πενταετούς ισχύος, εκδίδονται στο Γραφείο Διοίκησης Προσωπικού από Δευτέρα έως και Πέμπτη και ώρες 08.00-14.00. 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
- Αίτηση έκδοσης Δελτίου Εισόδου
- φωτοτυπία του Δελτίου Στρατιωτικής Ταυτότητας ή του Δελτίου Ταυτότητας Ένωσης Αποστράτων του Συγγενούς-Αξιωματικού
- φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου
- δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
- Αντίγραφα ληξιαρχικής πράξης γάμου ή βεβαίωσης οικογενειακής μερίδας σε περιπτώσεις που δεν πιστοποιείται η συζυγική σχέση του δικαιούχου με τον Αξιωματικό-Μέλος. 
Αίτηση Έκδοσης Δελτίου Εισόδου στη ΛΑΕΔ (doc)

Αίτηση 1 (Αξκού Ε.Ε - Ε.Α)

Αίτηση 2 (Εκλιπόντος Αξκού)


Υποχρεώσεις Μελών ΛΑΕΔ
1. Οι Αξιωματικοί - Μέλη της ΛΑΕΔ, κάθε εισερχόμενο μέλος της οικογένειάς τους και εν γένει κάθε εισερχόμενο άτομο στη Λέσχη υποχρεούνται να σέβονται τις διατάξεις του Κανονισμού της Λέσχης καθώς και τις ειδικότερες Πάγιες Διαταγές του Καταστήματος.
2. Τα Μέλη της ΛΑΕΔ οφείλουν να σέβονται και να προφυλάσσουν τα έπιπλα, σκεύη και αντικείμενα της Λέσχης
3. Τα Μέλη της ΛΑΕΔ συνιστάται να μην απευθύνουν παρατηρήσεις στο προσωπικό της Λέσχης, αλλά αντίθετα να απευθύνονται στον αρμόδιο τμηματάρχη ή Αξιωματικό Υπηρεσίας για οποιαδήποτε παράλειψη εξυπηρέτησής τους.
4. Οι Αξιωματικοί, είτε εν ενεργεία είτε εν αποστρατεία, συνιστάται να μη λησμονούν την ιδιότητά τους όταν βρίσκονται στη Λέσχη και τους κανόνες της Στρατιωτικής Πειθαρχίας.
5. Τα Μέλη της Λέσχης έχουν προσωπική ευθύνη για την εμφάνιση και συμπεριφορά τόσο των ιδίων όσο και των προσκεκλημένων τους. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε όσους και όσες δεν είναι ενδεδυμένοι/-ες με τρόπο που να συνάδει με τους κανόνες και τις παραδόσεις της Λέσχης – ήτοι κοντά σορτς, βερμούδες, κολάν, κοντές φούστες και φορέματα, σκισμένα ρούχα, σαγιονάρες και εν γένει προκλητικό ντύσιμο – όπως και σε όσους και όσες παρουσιάζονται με αθλητική περιβολή. Είναι υποχρέωση όλων να σεβόμαστε το χώρο και την ιστορία της Λέσχης Αξιωματικών και του Σαρόγλειου Μεγάρου.